სერვისები

გამწვანება და დიზაინი ეს არის ჩვენი ფირმის მთავარი საქმიანობა.
---------------------------------------------------------------------------------------
ლანდშაფტური დიზაინი
საპარკო ნაგებობები
სადრენაჟო სამუშაოები
გამწვანება და შემდგომი მოვლა
წყაროები ჩანჩქერები
მომღერალი შადრევნები
ბილიკების მოკირწყვლა
ქვებით კედლების მოპირკეთება
ინტერიერის ნარგავებით მოწყობა
რკინის საპარკო ნაგებობები
ეზოებისა და პარკების განათება
დიდი ზომის ხეების გადარგვა-გახარება
უმაღლესი ხარისხის ბელტის დაგება